Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring

 

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het privacy- en cookiebeleid van Zonwering Bestosol Zutphen

Zonwering Bestosol Zutphen respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers op de website (www.zonweringbestosol.nl). Dit doet Zonwering Bestosol Zutphen onder andere door zich te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet biedt. Het moet voor u als betrokkene inzichtelijk zijn in hoeverre en op welke manier uw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om uw persoonsgegevens te verwerken.

Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan echt noodzakelijk. Zonwering Bestosol Zutphen zorgt ervoor dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld en binnen een maand worden verwijderd nadat datgeen is volbracht waarvoor de gegevens nodig waren.

De website van Zonwering Bestosol Zutphen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Contactgegevens

Zonwering Bestosol Zutphen
Eigenaar: K.J. Zuidema
Potgieterstraat 2
7204 CZ Zutphen

www.zonweringbestosol.nl
info@zonweringbestosol.nl
tel. 06-20433254

KvK nr.: 55037461
btw-id NL001311234B84

 

Verwerking Persoonsgegevens

Met betrekking tot het verstrekken van informatie of het sluiten van een overeenkomst verwerkt Zonwering Bestosol Zutphen de volgende persoonsgegevens:

Voor het verstrekken van online informatie:
– Naam (dit mag alleen de voornaam of voor- en achternaam zijn)
– E-mailadres
– Woonplaats

In geval van offerte of opdracht:
– Voor- en achternaam
– Indien van toepassing bedrijfsnaam
– Factuuradres / adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

Waarom Zonwering Bestosol Zutphen gegevens nodig heeft (Grondslag)

Zonwering Bestosol Zutphen vraagt gegevens om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren en/of producten te kunnen leveren. Zonwering Bestosol Zutphen verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

– Om de desbetreffende diensten en/of producten te kunnen leveren
– Het verzenden van de online informatie wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van de diensten
– Het afhandelen van uw betaling
– Als hiertoe wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een zakelijke factuur.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard

Zonwering Bestosol Zutphen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u uw gegevens heeft opgegeven en zolang Zonwering Bestosol Zutphen hier wettelijk toe verplicht is zoals het bewaren van de facturen en bankafschriften in de boekhouding voor de belastingdienst, dit is 7 jaar.

 

Delen met anderen

Zonwering Bestosol Zutphen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal uitsluitend datgene aan andere partijen verstrekken wat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst / om de doelen te kunnen realiseren waarvoor u uw gegevens heeft opgegeven, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

 

In kaart brengen websitebezoek (cookies)

Zonwering Bestosol Zutphen gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
– Zonwering Bestosol Zutphen gebruikt enerzijds cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
– Om de communicatie op de website te optimaliseren, maakt Zonwering Bestosol Zutphen ook gebruik van analytische cookies. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Zonwering Bestosol Zutphen verzameld. Voor het privacy beleid van Google Analytics zie hier.
– Zonwering Bestosol Zutphen maakt gebruik van de volgende social mediakanalen: Facebook en YouTube. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie d.m.v. cookies. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaringen van de social mediakanalen uitsluitsel bieden. Deze vindt u onder de namen.

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Dingen die u altijd kunt doen:
• Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in uw browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
• Geef in uw browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden
• U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit uw browser en eventueel kun u ze ook blokkeren per domein.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek doen via e-mail; info@zonweringbestosol.nl. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Zonwering Bestosol Zutphen heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen.

 

Beveiliging

Zonwering Bestosol Zutphen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zonweringbestosol.nl Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij kunnen besluiten een onderzoek te starten naar de omgang met uw persoonsgegevens.

 

Aansprakelijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op de door K.J. Zuidema geëxploiteerde website, www.zonweringbestosol.nl en e-mailverkeer. Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Zonwering Bestosol Zutphen geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Zonwering Bestosol Zutphen is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen. De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Zonwering Bestosol Zutphen is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.